Home > Blog > ปัญหาหลักของการเตรียมเอกสาร

ปัญหาหลักของการเตรียมเอกสาร

สวัสดีค่ะ ชาวสปาทุกท่าน

วันนี้แอดมินจะมาขอชี้แจงปัญหาหลัก ๆ ของเอกสารสำคัญในการเดินเรื่องขอวีซ่าและขอใบอนุญาตของผู้อยู่อาศัยชั่วคราวนะคะ (ขอเน้นว่าบทความนี้อิงจากประสบการณ์การยื่นเรื่องเอกสารของประเทศสโลวาเกียเท่านั้น) เพราะการชี้แจงนี้จะช่วยให้ชาวสปา เตรียมตัวได้ดีขึ้น และการเตรียมตัวให้พร้อมในส่วนของเรา จะทำให้การดำเนินการเร็วขึ้น ย่นระยะเวลาการรอลง และทำให้เดินทางได้เร็วขึ้น เพราะพอเรายื่นเอกสารให้ทางสถานทูตไปเมื่อไหร่ก็ตาม เราไม่สามารถไปเร่งการดำเนินการตรงนั้นได้ ดังนั้นการเตรียมพร้อมในส่วนของเราก็จะทำให้ย่นระยะเวลาลงได้ในระดับหนึ่ง จะชี้แจงเป็นข้อ ๆ มีดังนี้

  1. วุฒิการศึกษา: การจะสมัครงานไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ วุฒิการศึกษาคือเอกสารสำคัญที่นายจ้างจะขอให้ท่านเตรียมมาด้วยอยู่แล้ว ฉะนั้น การที่จะยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าไปทำงานต่างประเทศก็ไม่ต่างกันเลย ท่านจะต้องมีวุฒิตัวจริงที่ทางสถาบันการศึกษาออกให้เมื่อท่านสำเร็จการศึกษาแล้ว และถ้าเป็นเอกสารตัวจริง ห้ามมีคำว่า “สำเนาถูกต้อง” เพราะถ้ามีคำนี้เมื่อไหร่ ทางกงสุลไทยจะทำการประทับตราลงใบจริงนั้นทันที
  2. ใบประกาศนียบัตรผ่านอบรมการนวด (ภาษาอังกฤษ): ใบประกาศนวดนั้นมีทั้งไทยและอังกฤษ แนะนำว่าให้ใช้แผ่นที่เป็นภาษาอังกฤษ และใบประกาศการนวดนั้น “ห้ามเคลือบโดยเด็ดขาด” เพราะทางกงสุลไทย จะไม่ทำการรับรองใบประกาศที่เคลือบ ตรงนี้จะทำให้ท่านเสียเวลาในการขอใบใหม่และต้องยืดเวลาการดำเนินการขอวีซ่าไปอีก
  3. ใบเปลี่ยนชื่อ​-สกุล / ใบสมรส / ใบหย่า: เอกสารในข้อนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อชื่อต้นหรือนามสกุลของท่านไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง หรือวุฒิการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตรผ่านอบรมการนวด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพราะในต่างประเทศนั้นไม่มีธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อต้นกัน ยกเว้นแต่ว่าได้แต่งงานและมีเปลี่ยนนามสกุล (หรือยังคงนามสกุลเดิมแต่ก็ใช้นามสกุลสามีต่อท้ายนามสกุลตนเอง) ตัวอย่างเช่น วุฒิการศึกษาใช้ชื่อว่า นางสาวจำปี มีผล แต่ในหนังสือเดินทางคือ นางสาวมะลิ มีผล ในกรณีนี้ ทางตำรวจก็จะเกิดข้อสงสัยแล้วว่าทำไมนางสาวมะลิถึงได้ใช้วุฒิการศึกษาของนางสาวจำปีมายื่น เพราะชื่อนั้นไม่ตรงกันเลย ดูแล้วคือคนละคนกันแน่นอน ด้วยเหตุผลนี้ จึงมีความจำเป็นต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อเพื่อยืนยันว่า นางสาวจำปีและนางสาวมะลิ คือบุคคลเดียวกัน

สุดท้ายนี้ แอดมินหวังว่าบทความนี้จะช่วยเป็นแนวทางหรือให้ความกระจ่างมากขึ้นกับชาวสปาทุกท่านนะคะ

by Pijika Rimthong

  • คุณกำลังเยี่ยมชมหน้าภาษาอังกฤษ โปรดคลิกด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บภาษาไทย

    ภาษาไทย